Cà Phê Thùng Loại Số 2 (9 kg/thùng)

1,589,000 

Cafe thùng loại 2
Cà Phê Thùng Loại Số 2 (9 kg/thùng)

1,589,000 

Danh mục:
HOTLINE 01: 0949 999 007
HOTLINE 02: 0906 850 257
HOTLINE 1 (HUYỀN)
HOTLINE 2 (UYÊN)
MESSENGER